Ford

Standard

I Europa finns idag ett femtontal modeller av bilmärket Ford. De flesta av dessa finns även i Sverige även om någon specialmodell i miljonklassen kanske bara finns i enstaka exemplar då den måste beställas. Men företaget Fords grepp om den svenska marknaden har många decennier på nacken. I slutet av fyrtiotalet började bilar tillverkas enligt […]

AACS

Standard

För de som bor i Sala och har ett stort intresse för äldre amerikanska bilar är ett medlemskap i AACS (American Automobile Club Sala) nästan ett måste. Klubben startades 1977 men på grund av vikande intresse låg den sedan nere mellan 1981/82 och 1997. Över hela Sverige ökade intresset för dessa bilar starkt under 90-talet […]