AACS

Standard

För de som bor i Sala och har ett stort intresse för äldre amerikanska bilar är ett medlemskap i AACS (American Automobile Club Sala) nästan ett måste. Klubben startades 1977 men på grund av vikande intresse låg den sedan nere mellan 1981/82 och 1997. Över hela Sverige ökade intresset för dessa bilar starkt under 90-talet […]